Стъклопакет

Кристален флуат 32мм – Белгия. Разстояние между стъклата 24 мм.

Изпълнение с нискоемисионно (КА) стъкло (подобрява топло изолацията с 20% - 30% от стандртното изпълнение)

Възможности за екстри в стъклопакета:

  • Стъклопакет двукамерен (троен) 34мм
  • Изпълнение с газ аргон
  • Изпълнение в цвят (светло и тъмно зелено,светло и тъмно синьо,бронзе и др.)
  • Изпълнение със златна хелима
  • Изпълнение с лепени дървени шпроси
  • Изпълнение с орнаментно стÑ кло
  • Изпълнение с огледално стъкло
  • Изпълнение стъклопакет с витраж – по предварителен проект

Конденз и изпотяване не се допускат. Гаранция 10 години.

Уплътнител

Кух профил ACF полимер с гъвкавост, позволяваща идеално уплътняване на цялата линия на затваряне.

Производител "HPP" - Германия.

Водобран

Двоен алуминиев водобран с прекъснат термомост. Предпазва най-уязвимата от влага дървена част. Водобранната шина се поставя на отваряеми и неотваряеми крила.

Производител "Gutmann" - Германия

Какъв стъклопакет да изберем?

Въпреки че профилът е oсновата на прозореца/вратата, най-голямо топло и шумопредаване се осъществява през стъклопакета, тъй като той има най-голяма площ. Затова стъклопакетът е детайл, който не бива да бъде пренебрегван.

При избора на стъклопакет е важно да се вземат под внимание няколко неща, които ще допринесат за правилната ни преценка:

Таблица с показателите на най-разпространените видове стъклопакети
Стъклопакет Шумоизолация Коефициент Коплопреминаване * Преминаване на дневна светлина Соларен Фактор **
Бяло/Бяло 30 dB 2.7 W/m2K 81% 77
Бяло/K-стъкло (Low-E) 30 dB 1.3 W/m2K 78% 60
Бяло/Всесезонно (MF, CGS, Energy, 4 сезона) 30 dB 1.3 W/m2K 69% 41
Бяло/Стопсол отражателно 30 dB 2.7 W/m2K 22-31% 31-43
Бяло/Обемно оцветено 30 dB 2.7 W/m2K 39-49% 36-55
K-стъкло (Low-E)/Обемно оцветено 30 dB 1.3 W/m2K 54-69% 43-47
Бяло/Бяло/K-стъкло 4/10/4/10/4 32 dB 1.3 W/m2K 71% 55
Бяло/Бяло/4 всесезонно 4/10/4/10/4 32 dB 1.3 W/m2K 65% 39

* Коефициент на топлопреминаване топлинна изолация - влияе върху отоплението. По-ниските нива на коефициента означават по-малки топлозагуби през стъклопакета за отоплените помещения през зимата и по- малко навлизане на топлина в климатизираните помещения през лятото. Tова съответно влияе върху икономия на енергия. Пълненето с аргон на стъклопакета допринася за постигането на по-нисък коефицент на топло- преминаване.

** Соларен фактор е показател, даващ цифрово изражение на цялото количество слънчева енергия навлязла в помещенията. колкото по-ниско е нивото на навлязлата в сградата енергия, толкова по-малки са и разходите за климатизация през цялата година.